Общи търговски условия

 

Указания, свързани с общите търговски условия

Ние работим изключително съгласно общите условия за спедиция в Германия от 2017 г. (ADSp 2017) ADSp от 2017 г. се отклоняват от закона в точка 23 по отношение на максималната отговорност при щети на стоки (член 431 от HGB), при което отговорността при мултимодални превози, включително превоз по море и при неизвестно местоположение на увреждане се ограничава до 2 SZR/kg, а в останалите случаи обичайната отговорност се ограничава от 8,33 SZR/kg допълнително до 1,25 млн. евро в случай на претенция за щета, както и 2,5 млн. евро в случай на възникнало събитие на щета, но най-малко 2 SZR/kg.

Haftungsbeschränkung ADSp 2017

 

Ограничаване на отговорността съгласно ADSp 2017

Ние работим изключително съгласно общите условия за спедиция в Германия от 2017 г., последна редакция (ADSp 2017). Указание: ADSp от 2017 г. се отклоняват от закона в точка 23 по отношение на максималната отговорност при щети на стоки (член 431 от HGB), при което отговорността при мултимодални превози, включително превоз по море и при неизвестно местоположение на увреждане се ограничава до 2 SZR/kg, а в останалите случаи обичайната отговорност се ограничава от 8,33 SZR/kg допълнително до 1,25 млн. евро в случай на претенция за щета, както и 2,5 млн. евро в случай на възникнало събитие на щета, но най-малко 2 SZR/kg.

 

Допълнителна информация ще получите директно от ADSp 2017.

 

 

 

Върнете се в началото
Данни за контакт с Диспозиция

Национален

dispo@albertschuck.de

+49.6027.2089.41

 

Международен

system@albertschuck.de

+49.6027.2089.25

Către ofertele de angajare
attraktiverarbeitgeber.de Zertifikat: DIN ISO 14001