OWH

 

Informacja o OWH

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólne Niemieckie Warunki Spedytorów 2017 – ADSp 2017. Warunki ADSp 2017 różnią się w punkcie 23 w zakresie granicy odpowiedzialności za szkody w towarze (§ 431 HGB) od przepisów ustawowych, ponieważ ograniczają odpowiedzialność do 2 SDR/kg w przypadku przewozów multimodalnych, w tym przewozów morskich oraz w przypadku nieznanego miejsca szkody, a w pozostałych przypadkach ograniczają odpowiedzialność standardową w wysokości 8,33 SDR/kg dodatkowo do 1,25 mln euro od przypadku powstania szkody i 2,5 mln euro od zdarzenia, które spowodowało szkodę, co najmniej jednak 2 SDR/kg.

Ograniczenie odpowiedzialności ADSp 2017

 

ADSp 2017

Pracujemy wyłącznie w oparciu o Ogólne Niemieckie Warunki Spedytorów 2017 w najnowszej wersji – ADSp 2017. Informacja: Warunki ADSp 2017 różnią się w punkcie 23 w zakresie granicy odpowiedzialności za szkody w towarze (§ 431 HGB) od przepisów ustawowych, ponieważ ograniczają odpowiedzialność do 2 SDR/kg w przypadku przewozów multimodalnych, w tym przewozów morskich oraz w przypadku nieznanego miejsca szkody, a w pozostałych przypadkach ograniczają odpowiedzialność standardową w wysokości 8,33 SDR/kg dodatkowo do 1,25 mln euro od przypadku powstania szkody i 2,5 mln euro od zdarzenia, które spowodowało szkodę, co najmniej jednak 2 SDR/kg.

 

Więcej informacji jest dostępnych bezpośrednio w warunkach ADSp 2017.

 

 

 

Powrót na górę strony
Dyspozytornia – dane kontaktowe

Transport krajowy

dispo@albertschuck.de

+49.6027.2089.41

 

Transport międzynarodowy

system@albertschuck.de

+49.6027.2089.25

Do ofert pracy
attraktiverarbeitgeber.de Zertifikat: DIN ISO 14001