Транспорт

Национални превози

На национално равнище извършваме редовни превози на частични и пълни товари независимо до южна, западна и северна Германия. Ежедневно покриваме следните релации:

 

 • Предлагаме цялостни превози в рамките на цяла Германия.
 • Възможни са и услуги на кратки разстояния след съгласуване с наш диспечерски офис.

Международни превози

За да отговорим на растящите изисквания в международната транспортна дейност, ние оперираме в собствени мрежи в Европа. Тези мрежи се управляват и развиват устойчиво от нашия отдел за организиране на системни превози.
Голямо предимство е, че нашата система може да бъде използвана за краткосрочно съхранение на товари. От това нашите клиенти извличат полза непрекъснато.

 

СИСТЕМНИ ПРЕВОЗИ SCHUCK – система, която работи!

 

Нашите основни държав

 • Великобритания
 • Франция
 • Дания
 • Бенелюкс
Jump to next article
Логистика

Ние се грижим за Вашите стоки.

В нашата транспортна логистика услугите по съхраняване и товарене на стоките се комбинират с транспортните услуги, предоставяни от нашия автопарк. За Вас като клиенти това е истинска добавена стойност. С нашия дългогодишен опит и обширните експертни познания в тази област, ние предлагаме висок професионализъм в тези процеси. Попитайте ни как можем да Ви помогнем.

Jump to next article
Управление на отпадъците

Управление на отпадъците – задача за професионалисти

Управлението на отпадъците не означава просто изхвърляне! В днешно време много отпадъци могат да се рециклират и по този начин да се върнат обратно в икономическия кръг. В този смисъл трябва да се обърне внимание на йерархията в областта на преработването на отпадъци. Това означава:

 

 • Предотвратяване
 • Предварителна обработка за повторна употреба
 • Рециклиране
 • Друга употреба
 • Отстраняване

 

Без значение на какво ниво в йерархията се включва транспортът, винаги се отнася за транспорт на отпадъци. Всички те трябва да бъдат стриктно контролирани в съответствие със Закона за затворения жизнен цикъл на веществата и управлението на отпадъците.

Високите изисквания, като например постоянното задължение за предоставяне на доказателства, правят тази задача много трудна. Това важи в по-голяма степен и при транспортиране на опасни отпадъци. Тук е задължително предоставянето на електронно доказателство. Тази задача трябва да се предостави на професионалистите. Schuck са професионалисти в тази област и поемат задължението да извършат необходимите действия, за да снемат тази отговорност от плещите на клиента!

Като лицензирана фирма за управление на отпадъците съгласно член 52 от Закона за преминаване към кръгова икономика и за управление на отпадъците, ние имаме право да събираме и изискваме всички номера по списъка на отпадъците.

Jump to next article
Заместващ транспорт на въздушен превоз

От въздуха на пътя, директно към целта

С нашите обичайни сменяеми каросерии и ролкови контейнери ние ежедневно оперираме между летища Мюнхен и Франкфурт.

 

 • При нужда можем да използваме и полуремаркета и влекачи.
 • Нямаме проблем и при товарене от „сигурен подател“.
 • Нашите водачи разполагат с удостоверение за надеждност съгласно член 7 от Закона за безопасност на въздушните полети и обучението за него се провежда съгласно 11.2.3.9.
 • Ние сме одобрен превозвач на защитени въздушни пратки/поща. Нашият регистрационен номер при LBA е DE/H/00107-01.
Върнете се в началото
Данни за контакт с Диспозиция

Национален

dispo@albertschuck.de

+49.6027.2089.41

 

Международен

system@albertschuck.de

+49.6027.2089.25

Către ofertele de angajare
attraktiverarbeitgeber.de